Czym są międzynarodowe usługi transportowe

Transport zagraniczny to dostarczanie towarów, osób lub energii z jednego kraju do drugiego celem zaspokojenia istniejących tam potrzeb. Usługi transportowe są bardzo istotnym ogniwem logistycznym wszystkich gałęzi gospodarki każdego państwa.

Transport międzynarodowy w świetle prawa

usługi transportu międzynarodowego

Należy zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z transportem zagranicznym w przypadku wymiany towarów na terytorium Unii Europejskiej. Taki przewóz produktów nazywany jest transportem wewnątrzwspólnotowym. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r. przez transport międzynarodowy należy rozumieć sposób przemieszczania dóbr i towarów:

  • z danego kraju nadania na terytorium Wspólnoty do państwa spoza Unii Europejskiej,
  • z państwa nadania spoza UE do danego kraju Wspólnoty,
  • gdy nadanie i odbiór towaru jest spoza UE, ale trasa przebiega (nawet jeśli tylko w części) przez dany kraj,
  • gdy nadanie towaru jest w innym kraju UE, odbiór – w państwie spoza Wspólnoty, ale trasa transportowa biegnie przez dany kraj albo gdy nadanie towaru jest w kraju spoza UE, odbiór – w
  • innym państwie należącym do Wspólnoty, ale trasa biegnie przez dany kraj.

Funkcje transportu zagranicznego

Transport pełni rolę nie tylko gospodarczą i produkcyjną, ale również społeczno-polityczną. Dzięki usługom transportu międzynarodowego surowce i półprodukty z kraju wytwarzania są przekazywane do miejsc przetwarzania, a dalej do odbiorców końcowych niezależnie od tego, gdzie by się nie znajdowali. Wymiana dóbr idzie w parze z wymianą treści kulturowych. Dobrze rozwijające się państwa charakteryzują się wysokim standardem realizowanych usług transportowych, co przekłada się na lepszy status na arenie międzynarodowej.

Spedycja

Nieodzownym elementem systemu logistycznego transportu zagranicznego jest spedycja. Funkcja spedycji jest w tym przypadku o tyle istotna, że dotyczy organizacji przewozu, zabezpieczenia usług załadunku i rozładunku towarów w czasie i przestrzeni rozumianych globalnie. Odpowiedzialność, rzetelność i znajomość rynku transportowego spedytora przekłada się na szybkość i precyzję realizacji zleconych przez klientów usług transportowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>